LAZ DASI NTB memberikan Bantuan Modal Usaha (Ekonomi)

Saling Menguatkan, Besama membangun kembali ekonomi warga. Dengan Zakat, Sedekah/Infaq Sahabat/donatur akan sangat membantu warga dengan usaha kecil mereka sehingga keluarganya dapat dinafkahi. Sehingga Zakat dan sedekah sahabat sangat bermanfaat bagi mereka.

Terimakasih Donatur.

Semoga senantiasa dalam perlindungan Alloh Subnahu Wa Ta’ala.

LAZ DASI NTB

Lembaga Filantropi Amil Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan Dana Kemanusian untuk kebaikan ummat.

GALERI

VIDEO