No. Rekening LAZ DASI NTB

Transfer Zakat Rekening DASI NTB :
Bank Muamalat : 721.002.2980
Bank Mandiri : 145.000.643.8549
BRI Syariah : 100.200.4069
BNI Mataram : 02145.13067
Transafer Infaq dan Shodaqah Rekening DASI :
Bank Syariah Mandiri : 034.018.2977
Bank Muamalat : 721.002.2979
BNI Mataram : 02145.11810
BNI Syariah : 258.062.032
Bank NTB : 001.22.64140.01-7
Bank NTB Syariah : 507.03.02000.01.0

LAZ DASI NTB

Lembaga Filantropi Amil Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan Dana Kemanusian untuk kebaikan ummat.

GALERI

VIDEO